Rozmiar: 15909 bajtów

- 111 -

1343, 23 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. V post diem undecim milium virginum

Boleslaw III, książę Śląska i pan legnicko-brzeski, prosi margrabiego Karola o zgodę na potrącenie z należnej mu sumy 1200 kóp wszystkich szkód i kosztów.

Regest: Lehns u. Besitzurk. I, s. 323, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów