Rozmiar: 15909 bajtów

- 114 -

1343, 24 X, Z±bkowice ¦l±skie (Frankenstein)

Fer. VI post festum undecim milium virginum

Karol, margrabia morawski, zezwala Bolesławowi III, księciu legnickiemu, wypłacić kwotę 1200 kóp groszy praskich w dwóch ratach.

Regest: Lehns u. Besitzurk. I, s. 323, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów