Rozmiar: 15909 bajtów

- 113 -

1343, 24 X [lub 23 X], Ziębice

in die sancti Severini

Mikołaj, książę ziębicki, przekazał w darze swej żonie Agnieszce (Agnetis) dochody pieniężne ze wsi Piława k. Kątów Wrocławskich (Pilavia) należącej do krzyżowców, a położonej koło Kątów Wrocławskich (Canth).

Kopia: łac., Archiwum w Wiedniu, Rep. 256, J. Schwandner, Diplomatarium, s. 77.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów