Rozmiar: 15909 bajtów

- 115 -

1343, 27 X, Luksemburg (Lucemburg)

fer. II in vigilia apostolorum Symonis et Jude

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Bohemie et comes Lucemburgensis), zezwala miastu Wrocławiowi (Wratislauiensis) nie wykonywać poleceń królewskich zawartych w dokumentach podejrzanych lub godzących w interesy miasta. Równocześnie upoważnia radę miejską do tłumienia rozruchów wywoływanych przez buntującą się młodzież.

Oryg.: łac., AP Wrocław, syg. D 4 a.
Druk: Bresl. Urbk., s. 159-160, nr 176.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów