Rozmiar: 15909 bajtów

- 116 -

1343, 30 X, Grodków (ecclesia parochiali Grothcaviensis)

proxima V fer. ante diem Omnium Sanctorum

Heynco, wójt dziedziczny, i Mikołaj zwany Dorphman (Nicalaus), wójt krajowy, Henryk de Woyslaindorph (Henricus), burmistrz, Konrad z Kopania k. Grodkowa (Canradus de Vredewalde), Jan zwany Notariusz (Johannes Notarius) i Heynco z Półwioska k. Grodkowa (Mediavilla) inaczej Halbendorph - rajcy, przysięgli grodkowscy (Grothcoviensis), przyrzekają na polecenie Bolesława III, księcia legnicko-brzeskiego (Boleslaus dux Legnicensis et Bregensis), kapitule wrocławskiej (Wratislaviensis), której ów Bolesław sprzedał Grodków (Grothcow) za 60 grzywien, a którą reprezentowali kanonicy wrocławscy (Wratislaviensis) Henryk de Bancz (Henricus) i Lutko de Kulpen (Luthco), że poddańczy stosunek miasta Grodkowa (Grothcow) do kapituły wrocławskiej (Wratislaviensis) będzie trwał tak długo, jak długo książę Bolesław (Boleslaus) i jego żona Katarzyna (Katherina) lub jego synowie Wacław I (Wenceslaus) i Ludwik I (Ludvicus) nie odkupią miasta z powrotem.

Pieczęć miasta Grodkowa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. DD 31.
Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 205-206, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów