Rozmiar: 15909 bajtów

- 122 -

1343, 11 XI, Wrocław (Wrat[islavia])

in die sancti Martini confessoris

Krystan z Kątów Wrocławskich (Krystanus de Kanth), mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że z wyroku sądu ławniczego przyznano mu 100 grzywien z młyna o czterech kołach znajdującego się przy folwarku Krobielowice k. Wrocławia (Krebilwitz). Z tej sumy otrzymał od opata klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislavia) 80 grzywien.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów