Rozmiar: 15909 bajtów

- 124 -

1343, 22 XI, Ziębice (Munsterberg)

Sabato proximo ante diem sancti Clementis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus in Munsterberg), stwierdza, że rycerz Heydanus z Grabiszyc (Dolne, Średnie i Górne) k. Lubania (Gerlachsheym) wraz ze swą żoną Katarzyną (Catherina) sprzedali Albertowi (Albertus), proboszczowi z Lutzmanni villa, i Janowi Konoplatowi (Joannes Conaplat), notariuszowi kapituły wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), za 81 grzywien, 10 grzywien rocznego czynszu we wsiach Jaworek k. Ząbkowic Śląskich (Henrici villa) i Dobrocin k. Dzierżoniowa (Gutwini villa) na utrzymanie ufundowanego w kościele wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ołtarza pod wezwaniem Św. Krzyża i 10 tys. męczenników oraz jego altarzysty Mikołaja Ryka (Nicolaus Ryck) i jego następców. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Ulryk de Lebinrode (Ulricus), Jan Bodow (Johannes), Trenzlinus de Bobilwitz, Jan Pusowiz (Joannes), Peczco Schoof, Peczco z Grabiszyc (Dolne, Górne i Średnie) k. Lubania (Gerlachsheym) - panowie, oraz Jan (Johannes) de Alta Muta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik Św. Krzyża we Wrocławiu (Wrat[islauiensis]), protonotariusz książęcy.


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 23-25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów