Rozmiar: 15909 bajtów

- 126 -

1343, 27 XI, Dzierżoniów (Rychinbach)

proxima V fer. ante festum beati Andree

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolko dux Slezie et dominus Swidniczensis), stwierdza, że rycerz Heynaczco i jego brat Stefan z Dzierżoniowa (Stephanus de Rychinbach) - wójtowie i sędziowie dziedziczni w Dzierżoniowie (Rychinbach), sprzedali za 200 grzywien Teodorykowi de Walizheym (Theodricus), kantorowi, i Henrykowi z Wrocławia (Henricus de Wratislauia), kustoszowi lubuskiemu (Lubucensis), 24 grzywny rocznego czynszu z wójtostwa w Dzierżoniowie (Rychinbach), rezerwując sobie prawo wykupu w obrębie 6 lat.

Świadkowie: Mittelsten i Kello bracia z Czernicy k. Jawora (Czirna), Themchinus de Sydelicz - rycerze, Gyselerus Longus, Peczco Eyken, Ffriczco de Talwicz, Piotr de Czedlicz (Petrus), notariusz książęcy.


Transumpt: łac., w dokumencie biskupa Przecława z 1375, 16 X, AA Wrocław, syg. GG 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów