Rozmiar: 15909 bajtów

- 127 -

1343, 30 XI

w najbliższą sobotę przed św. Mikołajem

Agnieszka, księżna śląska, pani Świdnicy i Jawora, stwierdza, że Hanche Hoyschein (Probischein), joannita, sprzedał 9 grzywien rocznego czynszu ze wsi Pszenno k. Świdnicy (Weissenrode).

Świadkowie: Michał Bolczo, ochmistrz dworu książęcego, Reinsch Schoff, Wacław von Latzen, Michał z Cisowa k. Wałbrzycha (Zeisperge), Jan von Stawiz, pisarz książęcy.


Kopia: tłumaczenie na jęz. niem., BU Wrocław, syg. R 2723, s. 34-35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów