Rozmiar: 15909 bajtów

- 132 -

1343, 16 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

XVII Kal. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Henryk (Heynricus), mistrz krzyżowców Św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islauia]), sprzedał Janowi (Johannes), synowi Hermana Ruffi (Hermanus), niegdyś mieszczanina świdnickiego (Swidniczensis), 3 morgi łąki, która popularnie nazywa się Hegeweyde i leży k. Świdnicy (Swidnicz), oraz 7 1/2 morgi pola położonego za wsią Klecin k. Świdnicy (Cleczchow) szpitalowi świdnickiemu za 3 grzywny rocznego czynszu z folwarku (allodium) Jana (Johannes) na Psim Placu w nowym mieście między nową fosą a Świdnicą (Swidnicz), który to czynsz winien być corocznie płacony mistrzowi wspomnianych krzyżowców w dwóch równych ratach w dniu św. Walpurgii i św. Michała.

Świadkowie: Mikołaj de Panwicz (Nicolaus), kanonik wrocławski (Wrat[islauiensis]), Konrad (Conradus), prokurator kurii biskupiej we Wrocławiu,(Wrat[islauia]), Jakub Schertilczan (Jacobus), mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]), oraz Filip (Phillipus), notariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 138.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów