Rozmiar: 15909 bajtów

- 134 -

1343, 18 XII, Wrocław (Wratislauia)

fer. V proxima ante diem beati Thome apostoli

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slezie dominus Legniczensis ac Bregensis), stwierdza, że Jan Salomonis, mieszczanin wrocławski (Johannes ... Wratislauiensis), sprzedał Janowi (Johannes), Pawłowi (Paulus) i Maciejowi (Mathias), synom Beruschonis, 12 łanów czynszowych we wsi Małujowice (Malewitz). Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Henryk (Heynricus) de Bebirsteyn, Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella); Herman (Hermannus) de Ketlicz, Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landiscron) - rycerze, Heynczco Abstacz, Jescho Quas i Mikołaj de Schiltperg (Nicolaus), kanonik Pacouiensis, kanclerz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 261.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów