Rozmiar: 15909 bajtów

- 133 -

1343, 18 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. V ante diem beati Thome apostoli

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slesie et dominus Legnicensis et Bregensis), poświadcza, że Jan Salomonis (Johannes), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał Mikołajowi Klettindorfowi (Nicolaus Klettindorf) i jego żonie Katarzynie (Katherina), mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]), 8 łanów czynszowych we wsi Małujowice k. Brzegu (Malowicz). Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Henryk de Bibirstein (Henricus), Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Herman (Hermannus) de Ketelicz, Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Henricus de Landiscron) - rycerze, Henczo Abstacz, Jesco Quas i Mikołaj de Schiltperg (Nicolaus), kanonik Patouiensis, kanclerz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 260.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów