Rozmiar: 15909 bajtów

- 135 -

1343, 28 XII, Legnica

V Kal. mensis Januarii

Konrad Thetow z Nysy (Canradus ... de Neisse), notariusz publiczny, stwierdza, że Elżbieta (Elisabeth), wdowa po Apeczce (Apecko) z Twardocic k. Złotoryi (Harthbrechsdorff), siostra Jana z Prusic k. Złotoryi (Johannes de Prusnicz), proboszcza kościoła św. Piotra w Legnicy, ofiarowała temuż kościołowi 8 skojców rocznego czynszu z sołectwa Nowej Wsi Grodziskiej k. Złotoryi (Nova Villa Grodis).

Świadkowie: Wawrzyniec Schonebir (Laurentius), wikariusz przy kościele Św. Piotra w Legnicy, Antoni (Antonius), uczeń szkolny przy tymże kościele, Konrad (Conrad) Agnetis ze Złotoryi (Goltberg), jego żona Anna, Mikołaj (Nicolaus) i Katarzyna (Katherina), dzieci wyżej wymienionej Elżbiety (Elisabeth), i Jan Cerdonis (Johannes), sługa proboszcza.


Regest: Urbk. d. Stadt Liegnitz, s. 96-97, nr 134.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów