Rozmiar: 15909 bajtów

- 136 -

1343, 30 XII, Kraków

die penultimo mensis Decembris

Arnold (Arnoldus) de Cavonia [błędnie zamiast Caucina], scholastyk, legat i kolektor papieski na Polskę i Węgry, kwituje biskupowi wrocławskiemu Przecławowi odbiór 223 grzywien tytułem kolekty papieskiej.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 107, s. 92, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów