Rozmiar: 15909 bajtów

- 002 -

1343

Pokwitowanie dla biskupa wrocławskiego Przecława tytułem świętopietrza w wysokości prawie 800 grzywien złota.

Regest: AP Wrocław, Rep. d. Urkunden v. S. B. Klose, syg. D 35, s. 89, nr 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów