Rozmiar: 15909 bajtów

- 005 -

1343

Bolesław III, książę legnicko-brzeski, sprzedaje miastu Grodkowowi za 20 grzywien dochód z tamtejszej mennicy.

Świadkowie: Henczko z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Cunadus de Falkinheyn, Arnald de Petirswalde (Arnoldus), Jan Knuwer (Johannes), Gunter z Pogorzeli k. Brzegu (Guntherus de Pogrella), Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) i Jan (Johannes), notariusz dworski.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów