Rozmiar: 15909 bajtów

- 007 -

1343

Nadanie 24 grzywien czynszu pobieranego z miasta Dzierżoniowa (Reichenbach) Teodorykowi (Theodericus), kantorowi, Henrykowi (Henricus), kustoszowi lubuskiemu (Lubucensis), i ich dziedzicom.

Regest: AP Wrocław, Rep. d. Urkunden v. S. B. Klose, syg. D 35, s: 122, nr X 47.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów