Rozmiar: 15909 bajtów

- 144 -

1344, 13 I, Ścinawa (Stynauia)

in octaua Epyphanie

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... dux Slezie, dominus Stynauiae), stwierdza, że bracia: Mikołaj, zwany Jan ze Żmigrodu (Nycolaus ... Johannes in Trachynburg), i Teodor (Theodricus) - wójtowie dziedziczni, sprzedali kiełbasiarnię w Ścinawie (Stynauia) przynoszącą dochód roczny 3 grzywien kapitule kolegiaty P. Marii w Głogowie (Glog[ouia]) za sumę 27 grzywien za pośrednictwem Mikołaja z Nosocic k. Głogowa (Nicolaus de Nosticz), kanonika tejże kolegiaty.

Świadkowie: Mikołaj z Nosocic k. Głogowa (Nicolaus de Nosticz), protonotariusz książęcy, Jan (Johannes) i Lutoldus - bracia de Lobiln, Wolframus de Volkmhaym, Henryk (Heinricus) i Mikołaj (Nicolaus) bracia zwani Hokin, Henryk de Tyfnovo (Heiricus), notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac. w dwu identycznych redakcjach, AA Wrocław, Dok. parafii w Głogowie, nr 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów