Rozmiar: 15909 bajtów

- 145 -

1344, 14 I, Wrocław (Wratislav[ia])

fer. IV proxima post octauam Epiphanie Domini

Konrad de Falkinhayn (Canradus) stwierdza, że Elżbieta (Elizabeth), wdowa po Bertoldzie Woycechsdorf (Bertoldus), okazała mu dokument księcia wrocławskiego Henryka VI (Henricus ... Wratislavien[sis]) mianujący ją właścicielką posiadłości Wrocław-Kowale (Cowal).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 21, s. 159.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów