Rozmiar: 15909 bajtów

- 146 -

1344, 19 I, Grodków (Grotkow)

XIV Kal. Februarii

Bolesław III, książę Śląska i pan brzesko-legnicki (Boleslaus .. dux Slesie et dominus Legniczensis et Bregensis), za zgodą swojej żony Katarzyny (Katherina) i synów Wacława I oraz Ludwika I, książąt śląskich i panów legnickich (Wenczeslaus et Ludwicus, duces Slesie domini Legniczenses), sprzedaje za sumę 3250 grzywien biskupowi Przecławowi z Pogorzeli k. Brzegu (Preczlaus de Pogrella) i kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis) miasto Grodków (Grotkow, Grotkov) z przynależnościami.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Stephanus de Parchowicz), Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Mikołaj Zcambor (Nicolaus) - rycerze, Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Haulo Zcambor, Otto z Parszowic k. Wołowa (Porsnicz), Jan (Johannes), notariusz kancelarii książęcej.


Kopia: łac., AA Wrocław, Lib. Niger, s. 455 b.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 299, nr 273.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów