Rozmiar: 15909 bajtów

- 147 -

1344, 25 I, Ziębice (Munstirberge)

in die conversionis s. Pauli [w redakcji "b" jest post Pauli Apostoli]

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Munstirberge), potwierdza uczynione nadanie swojego ojca Bolka II, księcia Śląska i pana ziębickiego (Bolco dux Munstirb[er]g[ensis]), służby konnej z sołectwa w Budzowie k. Ząbkowic Śląskich (Schonenwalde) na rzecz klasztoru cystersów w Henrykowie (Heynrichow). Nadanie to jest potwierdzone istniejącym dokumentem.

Świadkowie: Hanco z Czartkowic k. Złotoryi (Cnoblouthsdorf), Jan Budow (Johannes), Wytigo Boemus, Scharfinberg de Byschonisheym, Zacharias zwany de Werda, Mikołaj de Libenow (Nicolaus), Jan (Johannes) de Alta Muta, znany jako Jan ze Środy Śląskiej, kanonik Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac. w dwu redakcjach, AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 93 i nr 94.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów