Rozmiar: 15909 bajtów

- 148 -

1344, 5 II, Awinion (Avinion)

Non. Februari

Papież Klemens VI (Clemens) pozwala, aby bracia klasztoru Św. Wincentego k. Wrocławia (Wrat[islavia]) mogli otrzymywać dobra, ruchomości i nieruchomości, jednakże bez prawa ich alienacji.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 264.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów