Rozmiar: 15909 bajtów

- 155 -

1344, 8 III, Wrocław (Breslau)

an deme montage nach deme suntage als man singit Oculi me

Konrad von Valkinhayn (Cunrat), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nickil) Pastericz, mieszczanin wrocławski (Breslau), sprzedał za zgodą swojej żony Katarzyny (Katherin) Mikołajowi z Żytna k. Trzebnicy (Nyclase von Sittin), mieszczaninowi wrocławskiemu (Breslaw), połowę folwarku Pasterzyce k. Wrocławia (Pastericz) ze wszystkimi prawami i przynależnościami.

Świadkowie: Henryk von Rideburg, Mulich von Rydeburg - rycerze, Lutholde Lebel i rajcy: Henryk de Waczinrode (Hernicus), Gyskin Glesil, Thilen z Legnicy (Legnicz), Paweł Dumelosin (Pauwel), Mikołaj z Lwówka Śl. (Nycolaus de Lemberg), Mikołaj z Dzierżoniowa (Nycolaus de Richinboch), Peczco Bauarus, Mikołaj Crowel (Nycolaus) i Luth [...], notariusz.


Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 67, nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów