Rozmiar: 15909 bajtów

- 156 -

1344, 11 III

vigilia Gregorii

Hanko Engilgeri, właściciel połowy Piskorzowa k. Oławy i sędzia dziedziczny całej wsi; sprzedał swoje sołectwo Piotrowi Woytkonis, który powinien mu płacić 1 grzywnę rocznie tytułem służby wojskowej.

Regest: CDS 9, s. 261, nr 1609.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów