Rozmiar: 15909 bajtów

- 158 -

1344, 13 III, Szprotawa (Sprotavia)

in crastino sancti Gregorii papae

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus d[ux] Sl[esie] Glog[oviensis] et dom(inus] Sag[anensis)), widymuje i zatwierdza dokument braci: Jana (Johannes), Henlinusa (Henlinus) i Friczka (Fritzco) de Owe, w którym nadają oni klasztorowi św. Magdaleny w Szprotawie (Sprottau) prawo patronatu nad kościołem w Iławie k. Szprotawy (Ylauia) w zamian za dwie msze, jedną w kościele iławskim (Ylauiensis) w każdy poniedziałek, drugą w Szprotawie (Sprottauia) w każdą sobotę, za spokój ich dusz oraz w zamian za corocznie odprawianą mszę w każdy 14-ty dzień po Wielkim Piątku za ich ojca Marcina de Owe (Martinus).

Regest: AP Wrocław, Rep. 120, nr 23 i 53.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów