Rozmiar: 15909 bajtów

- 157 -

1344, 13 III, Wołów (Wolovv)

ante Dominicam Letare proximo Sabb(ato)

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie et D(omi]n[u]s Olsniczensis), oświadcza, że w jego obecności Henryk (Henricus) de Bibersteyn nadał z okazji ślubu swej żonie Boguszce (Boguschca) wszystkie swoje dobra łącznie z miastem Prusice k. Trzebnicy (Prusnitz) z przynależnościami. Do posiadłości tych nie będą odtąd przysługiwały żadne prawa Ludce (Ludka) żonie Mikołaja (Nicolaus), matce czterech braci.

Świadkowie: Hoigerus de Prittliz, rycerz, Papponus de Hugwicz, Hanco Predl, przybysz de Wesinburk, Nanker de Stralitz (Nankerus), Remundus z Nieciszowa k. Oleśnicy (Neczovv). Datum per manus Henryka (Henricus), notariusza książęcego.


Druk: Sil. rer. script. 3, s. 141.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów