Rozmiar: 15909 bajtów

- 159 -

1344, 17 III, Legnica (Legnicz)

fer. IV past Letare proxima

Wacław I i Ludwik I, książęta Śląska i panowie Legnicy (Wenceslaus et Ludwicus fratres ... duces Slezie et domini Legnicenses}, nadają mieszczanom Złotoryi (Goltberg) wszystkie swoje dochody w Złotoryi (Goltberg) oraz 5 grzywien z tamtejszej komory celnej jako zastaw na okres 3 lat, w zamian za to mieszczanie Złotoryi mają płacić Gyskonowi de Reste (Gysconus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauia), występującemu w imieniu swego miasta, 2 razy w roku po 50 grzywien. Ponieważ wspomniani mieszczanie złotoryjscy zrezygnowali z otrzymanych dochodów na rzecz Mikołaja i Chunona (Nicolaus, Chunonus) - braci zwanych Stewbin, którym wystawcy dokumentu sprzedali wszystkie swoje dziesięciny w okręgu złotoryjskim za 22 grzywny złota. Wspomniani Mikołaj i Chuno zobowiązani zostali do płacenia mieszczanom złotoryjskim 2 razy w roku po 15 grzywien do czasu równowartości owych 22 grzywien złota. Gdyby zaszła jakaś przeszkoda, która uniemożliwiłaby uzyskanie przez mieszczan złotoryjskich nadanych im przez książąt dochodów oraz należności ze strony Mikołaja i Chunona, to zrekompensują im to dochody z kopalń złota w Złotoryi. Gdy zaś Mikołaj i Chuno odzyskają owe 22 grzywny, to dalsze dochody z kopalń złota w Złotoryi należeć będą do mieszczan złotoryjskich.

Druk: CDS 20, s. 31, nr 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów