Rozmiar: 15909 bajtów

- 163 -

1344, 6 IV, Paczków (Patschkau)

III fer. sollempnis fatis Pasche

W obecności Heinczca, wójta dziedzicznego Paczkowa, Juther, wdowa po łaziebniku Spyluschym (Spyluschy), sprzedała za zgodą swojego syna Niczka (Niczco) łaźnię w Paczkowie Tyczkonowi (Tyczco) z Bystrzycy Kłodzkiej (Hauwyczwerde) za 28 grzywien.

Świadkowie: Heyno Longus, Henryk Eylinne (Henricus), Vericus z Budzowa k. Ząbkowic Śląskich (Schonwald), Peczco z Rochowic k. Strzelina (Rozwiz), Heynuscho Wygandi, Wynandus Schmied, Piotr (Petrus), notariusz miejski Paczkowa.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów