Rozmiar: 15909 bajtów

- 164 -

1344, 7 IV, Awinion (Auenion)

die septima mensis Aprilis

Arcybiskup Narbony i kamerariusz papieski Gasbert (Gasbertus Narbon[ensis]) stwierdza, że Przecław, biskup wrocławski (Pretzlaus episcopus Wratislauiensis), wpłacił na rzecz kamery oraz urzędników i służby papieskiej następującą sumę: 806 florenów w złocie, 68 solidów oraz 4 denary w monecie awiniońskiej (Auinionensis). Wpłaty dokonano za pośrednictwem Jana Gualterii (Johannes), kanclerza, Mikołaja de Parmitz (Nicholaus), kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), i Bettusa, syna Cmellusa (Bettus ... Cmellus) de Podio, kupca luganeńskiego (Lucanensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. chronologiczne nr 65.
Druk: J. Heyne, Dokumentierte Geschichte d. Bisthumus u. Hochstiftes Breslau, Wrocław 1860, I, s. 610, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów