Rozmiar: 15909 bajtów

- 165 -

1344, 9 IV, Wrocław (Wrat[aslauia])

V. Id. Aprilis

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), mający na potrzeby kościoła katedralnego dziesięciny snopowe w Wierzbnie Małym k. Oławy (Parwum Wirbna) należące do stołu biskupiego, zamienił na dziesięciny snopowe w Domaniowie k. Oławy (Thomaskirche) z opatem Mikołajem (Nicolaus) i konwentem klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wrat[islauiam]).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis]), kanonik wrocławski (Wrat[islaviensis]), Piotr, proboszcz w Ścinawie (Petrus ... in Stynavia).
Pieczęć wystawcy.


Oryg : łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 266.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów