Rozmiar: 15909 bajtów

- 167 -

1344, 13 IV, Z±bkowice ¦l±skie (Frankinsteyn)

proxima fer. III post dominicam qua cantatur Quasi modo geniti

Herman Byrlotir (Hermannus), sołtys wsi Tzadil w okręgu z±bkowickim (Frankinsteyn[ensis]), Mikołaj de Sybotonis villa. (Nicolaus), sołtys, Synderus, Jan Clopfer (Johannes), Deyn, Mikołaj Berwici (Nicolaus), Sidil Shirmer, Jan z Budzowa k. Z±bkowic ¦l. (Johannes de Shoninwalde) - rajcy z±bkowiccy (Frankinsteyn), o¶wiadczaj±, że Cunadus, były sołtys w Budzowie k. Z±bkowic ¦l. (Shoninwalde), z tytułu sprzedanego opatowi Janowi (Johannes) i całemu klasztorowi cystersów w Henrykowie (Henrichow) sołectwa w tymże Budzowie (Shoninwalde) otrzymał sumę 120 grzywien zapłaty.

¦wiadkowie: Ticzco Waltman, Herman Rotsam (Hermannus), Mertin Vilboc, Jan Marusher (Johannes), Jan Gebuwer (Hannus), Ribeyon, Mikołaj Oshirre (Nicolaus), Mentzlinus, sołtys ze Stoszowic k. Z±bkowic ¦l±skich zwany de Petirwitz, Mikołaj Sinderam (Nicolaus), Jan Clopfer (Johannes), Piotr Niger (Petrus), Jan Merkil (Johannes) - rajcy z±bkowiccy (Frankinsteyn[enses]).
Pieczęć miasta Z±bkowice ¦l±skie oraz sołtysa Hermana.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów