Rozmiar: 15909 bajtów

- 170 -

1344, 21 IV, Budzów k. Ząbkowic Śl. (Shoninwalde)

in preuigilia beati Georgii Martiris

Herman o przydomku Byrlotir (Hermannus), sołtys wsi Tzadil w okręgu ząbkowickim (Frankinsteinen[sis]), oświadcza, że były sołtys wsi Budzów k. Ząbkowic Śl. (Shoninwalde) sprzedał za zgodą swoich dziedziców: Deboriusza (Deboraus), kapłana i krzyżowca z gwiazdą, Cunadusa (Cunadus), Macieja (Mathias), Jana (Johannes), Henryka (Henricus), Fryderyka (Fridericus), Jerzego (Georgius) i dzieci: Manilii (Manilia), Małgorzaty (Margareta) i Gerushi (Gerusha), za 430 grzywien sołectwo i posiadłości w Budzowie (Shoninwalde) ze wszystkimi uprawnieniami i dochodami, opatowi Janowi i klasztorowi cystersów w Henrykowie (Johannes ... Henrichow). Jednocześnie sprzedający oświadcza, że już otrzymał od klasztoru pieniądze.

Świadkowie: Turzco Waltman, Herman Rotsam (Hermannus), Marcin Vilbec (Martin), Jan Marusher (Johannes), Jan Gebuwer (Hannus) Ribeyen, Mikołaj Oshirre (Nicolaus), Mentzlinus, sołtys ze Stoszowic k. Ząbkowic (Petirwitz), Mikołaj Sinderam (Nicolaus), Jan Clopfer (Johannes), Piotr Niger (Petrus), Jan Merkil (Johannes) - rajcy ząbkowiccy (Frankinsteyn[enses]).
Dwie pieczęcie: wystawcy i sołtysa Cunadusa.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 96.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów