Rozmiar: 15909 bajtów

- 173 -

1344, 24 IV, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Maii

Papież Klemens VI na prośbę Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes rex Bohemiae), przewiduje prebendę w kościele wrocławskim (Vratislaviensis) o dochodzie 20 grzywien rocznie dla Jana z Kłodzka (Johannes de Glacz), kleryka wrocławskiego (Vratislaviensis). Wykonawcami tego postanowienia papież mianował opata klasztoru N. Marii Panny we Wrocławiu (Wratislavia) i Mikołaja (Nicolaus) de Panevicz, kanonika wrocławskiego (Vratislaviensis).

Regest: MBV 1, s. 202, nr 344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów