Rozmiar: 15909 bajtów

- 172 -

1344, 24 IV, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Maii

Papież Klemens VI na prośbę Karola, margrabiego Moraw (Carolus marchio Morauie), przewiduje godność urzędową w kościele wrocławskim (Vratislaviensis) dla Mikołaja (Nicolaus) de Panewicz, doktora praw, kanonika wrocławskiego (Vratislaviensis).

Regest: MBV 1, s. 205, nr 350.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów