Rozmiar: 15909 bajtów

- 178 -

1344, 6 V, Nowogrodziec (Nuwinburg)

pridie Non. Maii

Sędzia dziedziczny, rajcy i ławnicy miasta Nowogrodziec nad Kwisą (Nuwinburg) godzą się na sprzedaż łąki zwanej Viweyde magdalenkom w Nowogrodźcu (Nuwinburg) i rezygnują z wszystkich praw do tych posiadłości.

Regest: AP Wrocław, Rep. 98, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów