Rozmiar: 15909 bajtów

- 176 -

1344, 6 V, Nowogrodziec nad Kwisą

die Johannis ante portam latinam

Właściciele wsi Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscrone), panowie miasta Nowogrodziec nad Kwisą (Nuwinburg ... Quizsa), wyrażają zgodę na sprzedaż przez Mikołaja ze Strzeszkowa k. Głogowa (Nycolaus de Landiscrone), ich stryja, łąki powszechnie określanej Viweyde lub Ouwe położonej naprzeciw wsi Hugona (Hugonis villa) magdalenkom w Nowogrodźcu (Nuwinburg) za sumę 64 grzywien.

Świadkowie: Reinhard (Reynhardus), sędzia dziedziczny, Jan Marcquardus (Johannes), burmistrz miasta [Nowogrodźca nad Kwisą], Jan Crusen (Johannes) Arnold (Arnoldus) szewc, - rajcy w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwinburg).


Regest: AP Wrocław, Rep. 98, nr 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów