Rozmiar: 15909 bajtów

- 179 -

1344, 8 V, Ujazd (Uyazd)

VIII Id. Maii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauien[sis ), zawiadamia magistra Stanisława (Stanislaus) i Wawrzyńca (Laurencius) Hartlibi, kanoników wrocławskich (Wratislavienses), subkollektorów dziesięcin dwurocznych w archidiakonacie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) nadanych przez stolicę apostolską królowi Czech (Boemia), że posiadłości krzyżowców z czerwoną gwiazdą są wolne od płacenia tej dziesięciny, jak to udowodnił Rychwinus, przeor szpitala św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islauia]).

Oryg.: łac. AP Wrocław, Rep. 66, nr 141.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów