Rozmiar: 15909 bajtów

- 181 -

1344, 19 V, Wleń (Len)

fer. IV ante Penthecostes

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora (Henricus ... dux Zlezie, dominus de Vurstenberch et in Jawor), nadaje magdalenkom w Nowogrodźcu nad Kwisą (Nuwinburg) pastwiska.

Świadkowie: Apeczko (Apetzko), Cretzingus i Conadus - rycerze, bracia de Cedelitz, Lupoldus de Vchteritz, Zygfryd z Rusinowic k. Grodkowa (Siffridus de Russendorf), Titzmannus Buck, Bernard z Ulesia k. Legnicy (Bernhardus de Waldow), protonotariusz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 98, nr 38 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów