Rozmiar: 15909 bajtów

- 182 -

1344, 26 V, Jawor

Henryk I, książę Śląska, pan Książa i Jawora, oznajmia, że Albrecht von Berge zwany Wige i Henryk von dem Zkol sprzedają młyn zwany Thosil, który posiadają wspólnie, a który położony jest między Jaworem a Zębowicami k. Jawora, Kuntschenowi (Kuntsche), sędziemu dziedzicznemu w Jaworze.

Świadkowie: Bolko von Kythelicz, Luppolt von Uchteritcz, Zygfryd (Sifrid) i Mitsche bracia z Rusinowej k. Wałbrzycha (Russendorf), Henryk von dem Coginberge, Jan z Ulesia k. Legnicy (Hannos von Waldow), pisarz krajowy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 6, s. 1436, nr 78 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów