Rozmiar: 15909 bajtów

- 186 -

1344, 7 VI

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa, przyrzekł wziąć w lenno od Karola, margrabiego Moraw, ziemię głogowską.

Regest: RMB 4, s. 571, nr 1408.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów