Rozmiar: 15909 bajtów

- 188 -

1344, 17 VI, Wrocław (Wrat[islavia])

XV Kal. Julii

Bolesław III, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis et Bregensis), oświadcza, że Hanko zwany Kugilger (Hanco dictus Cugilger) sprzedał 6 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr w Piskorzowie k. Oławy (Pyskerow) kanonikowi katedry wrocławskiej Henrykowi de Bancz (Henricus ... Wrat[islauiensis]) i wikaremu tejże katedry Menczelinowi (Menczelinus) za sumę 54 grzywien. Czynsz roczny miał być płacony po połowie na św. Marcina (11 XI) i św. Walpurgii (1 V). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Andrzej (Andrea), Re[...], Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Otto z Malczyc k. Środy Śl. (Malticz) - rycerze, Vroczconus Kursantke i Borsko bracia, Rasko syn Vugrama de Wal[...]rs[.:.]czke (Raskonus ... Vugramus), Jan z Brzegu (Johannes de Brega), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, Dok. kolegium wikariuszy we Wrocławiu, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów