Rozmiar: 15909 bajtów

- 192 -

1344, 22 VI

Piotr Stelzer, mieszczanin bolesławiecki, wraz ze swym synem Piotrem, krzyżowcem; nadali 2 ławy chlebowe jako wolne od czynszu na rzecz miasta, z tym że szpital ów powinien według woli nadawców wykorzystywać je stale na swój pożytek i nie powinien ich odsprzedawać ani w inny sposób odstępować.

Regest: E. Wernicke, Chronik d. Stadt Bunzlau, Bolesławiec 1884, s. 83.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów