Rozmiar: 15909 bajtów

- 195 -

1344, 24 VI, Ziębice (Monstirbergk)

in die beati Johannis baptiste

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus Monstirbergensis), nadaje miastu Ziębice (Munstirbergk) wyższe sądownictwo w celu wychwytywania wszelkich rabusiów, złodziei, podpalaczy banitów i innych wichrzycieli porządku. Pozwala ich ścigać i karać stosownie do szkodliwości popełnionych czynów, pozwala również wydawać wyroki śmierci.

Druk: P. Bretschneider, Urkb. der Stadt Münsterberg 3, Ziębice 1932, nr 47, s. 86.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów