Rozmiar: 15909 bajtów

- 196 -

1344, 30 VI, Wrocław (Wratt[islauia])

II Kal. Julii

Henryk, syn Piotra Albi (Henricus filius Petri Albi), stwierdza, że Hanco Engilgeri sprzedał Henrykowi de Bancz (Henricus), kanonikowi katedry wrocławskiej (Wratt[ilsuiensis]), i Menczelinowi z Jeszkotle k. Strzelina (Menczlinus de Jescotil), altarzyście i wikariuszowi tej katedry, 6 grzywien rocznego czynszu ze swoich 11 łanów we wsi Piskorzów k. Oławy (Piskerow) za sumę 54 grzywien. Czynsz ten ma być płacony pod karą ekskomuniki w dwu ratach za pośrednictwem sołtysa z Piskorzowa (Piskerow) Piotra (Petrus) i jego następców oraz Hankona (Hanco), syna Ulryka. Gwarantami ze strony kupujących czynsz byli: Apeczco, scholastyk i oficjał wrocławski (Wratt(islaviensis]), oraz Andrzej de Raslawicz (Andrea), ze strony sprzedającego: sołtys Piotr (Petrus i Hanco, syn Ulryka (Ulricus).

Świadkowie: Ludwik (Ludwicus), Mikołaj Decanella (Nicolaus), wikariusz katedry wrocławskiej (Wratt[islaviensis]), Jakub, zastępca proboszcza z Sośnicy k. Wrocławia (Jacobus de Schosnicz), Hanco Engilgeri, Jescho i syn jego Hanco Hartlibi, Piotr de Sarouia (Petrus), Henselinus z Głogowa (Glogouia), Peczco Nigro - mieszczanie wrocławscy (Wratt[slavienses]).


Kopia: łac., BU Wrocław, syg. M 1063, s. 21--22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów