Rozmiar: 15909 bajtów

- 198 -

1344, 24 VII, Henryków (Heynrichow)

in vigilia beati Jacobi Apostoli

Rycerz Reinhard junior de Bischovisheym, syn Reynharda de Bischovisheym z Niemczy (Reynhardus ... Nimtzh), oświadcza, że klasztor cystersów w Henrykowie (Henrichow) zapłacił mu za wyższe sądownictwo w Uciechowie k. Dzierżoniowa (villa Bertoldi) 20 grzywien zgodnie z decyzją rozjemców Henryka de Hugwicz (Henricus) i Jana de Budow (Johannes) podjętą dnia 1 V 1344 r. Sumę tę otrzymał Reynhardus za pośrednictwem Hancona Gesira (Hanco Gesir) i Henninga Wintira (Henningus Wintir), którzy mu ją pokwitowali we Wrocławiu (Wrat[islauia). Rycerz Reynhardus stwierdza przy tym, że nie będzie miał żadnych pretensji do klasztoru.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 104.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów