Rozmiar: 15909 bajtów

- 202 -

1344, 14 VIII

in vigilia assumpcionis beate virginis

Mikołaj z Wigancic k. Ząbkowic Śląskich, burmistrz miasta Ziębice (Nyclos von Wygandisdorf eyn burgermeyster der stat czu Munstirberg), i rajcy: Mikołaj z Opola (Nikil von Opul), Hanke Olislager, Piotr Tuyteleybe (Petir), Piotr Hokyn (Petir), mistrzowie rzemiosł i ławnicy: Mikolaj Hokyn (Niclos), Ticze Sneller, Tile Remphtil, Piotr Rokappe (Petir), Richil Fleyschshoykir, Thyderich Beker, Rudil Wydenov, Herman Goze, Nikil Gerwer, Jan Smet (Hannus) von Wesyntal, Nikil Verber obwieszczają, że postanowili zawrzeć związek z radą, mistrzami i ławnikami miasta Strzelin (Strehlen) w celu obrony przed wspólnymi wrogami. W wypadku koniecznej pomocy postanawiają zawiadomić się wzajemnie za pośrednictwem zaufanych kurierów listami opieczętowanymi. Szkody poczynione ludziom ma pokrywać miasto, w którym te szkody poczyniono.

Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg 3, s. 87 in., nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów