Rozmiar: 15909 bajtów

- 204 -

1344, 19 VIII, Legnica (Legnicz)

XIV Kal. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), oświadcza, że w jego obecności Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), w związku z ufundowanym w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis) ołtarzem czterech ojców kościoła i innych świętych, nadał na utrzymanie altarzysty tego ołtarza Jana (Johannes) i jego następców 10 grzywien rocznego czynszu z swojej wsi Hondorf w okręgu świdnickim (Swydnicensis) płatnego w dwu terminach, tj. 5 grzywien na św. Michała oraz 5 pozostałych na św. Walpurgii. Czynsz ten miał być płacony za pośrednictwem sołtysa wsi Hondorf Mikołaja oraz jego następców.

Świadkowie: Ticzco (Ticzco) de Panowicz, kanonik wrocławski (Wratislaviensis), magister Wawrzyniec de Kalow (Laurencius), kanonik lubuski (Lubucensis), Gawinus, rycerz, i Stasko, kleryk biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. GG 100.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów