Rozmiar: 15909 bajtów

- 205 -

1344, 24 VIII, Villeneuve k. Awinionu (Villanova Avinionensis)

IX. Kal. Septembris. Pontificatus nostri anno tercio

Papież Klemens VI (Clemens) upoważnia biskupów: wrocławskiego (Wratislaviensis) [Przecława] i narateńskiego (Narathensis) do wręczenia biskupowi praskiemu (Pragensis) Ernestowi (Arnestus) przyznanego mu przez papieża paliusza i do odebrania z tej okazji od niego przysięgi.

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 475, nr 615.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów