Rozmiar: 15909 bajtów

- 207 -

1344, 25 VIII, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Septembris

Papież Klemens VI (Clemens) poleca m. in. biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi] wręczyć nowo wybranemu arcybiskupowi praskiemu Ernestowi (Arnestus ... Pragensis) paliusz arcybiskupi.

Ekscerpt: RBM IV, s. 581, nr 1429.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów