Rozmiar: 15909 bajtów

- 210 -

1344, 2 IX, Villeneuve k. Awinionu (Villanova Avinionensis)

IV Non. Septembris. Pontificatus nostri anno Tertio

Papież Klemens VI (Clemens) poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) [Przecławowi) nie utrudniać królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu (Iohannes rex Boemie) poboru dziesięcin z dochodów kościelnych w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) odstąpionych przez papieża królowi, jak to miało miejsce w czasie sporu o Milicz (Militz) między w.w. królem a biskupstwem wrocławskim (Wratislaviensis).

Ekscerpt: Vetera MPL I, s. 496, nr 616.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów